Etütlük Seramikler

Etütlük Seramikler

Troya Katmanları

Troya Kazılarında ele geçen seramiklerden etütlük durumda olanları sergide yer almaktadır.

Gösterimde (Kat 3)